1. Wie wij zijn
Pret A Manger Ltd (“Pret” of “wij” of “ons”) levert al meer dan 30 jaar vers bereid, heerlijk voedsel en organische koffie.

Pret geeft om uw privacy en doet er alles aan om uw persoonlijke informatie eerlijk en transparant en in overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming te verwerken, inclusief de algemene verordening voor gegevensbescherming (“AVG"”). Lees het volgende zorgvuldig zodat u onze gezichtspunten en praktijken begrijpt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe we deze zullen behandelen. Als u na het lezen van dit Privacy-bericht nog steeds vragen hebt, stuur ons dan een bericht via de contactgegevens in paragraaf 14 hieronder, waarna onze klantendienst u graag zal helpen.

Voor de doeleinden als vastgelegd in de AVG is de gegevensbeheerder Pret A Manger Europe Limited of 75b Verde, 10 Bressenden Place, Londen, Engeland, SW1E 5DH.

2. Welk type informatie wordt over u verzameld?
Als u www.pretamanger.nl (de/onze "Website") bezoekt, kan u gevraagd worden om informatie over uzelf te geven, waaronder uw naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, uw locatie en informatie over uw creditcard. Als u een klacht over onze diensten plaatst op Facebook, Twitter of een ander openbaar domein, kunnen we die informatie gebruiken om met u in contact te komen zodat we (a) kunnen reageren op uw klacht; en/of (b) u compenseren voor een slechte dienst die of product dat u hebt ontvangen. Tevens kunnen we contact met u opnemen waar u een blog post of artikel over ons hebt gepubliceerd. In het geval dat we dat doen, zullen we alleen uw informatie gebruiken om contact met u op te nemen. We bewaren uw informatie daarna niet in onze systemen.

Sommige persoonlijke gegevens van u worden rechtstreeks verzameld, bijvoorbeeld als u een online account instelt op onze website, of een e-mail stuurt naar onze klantendienst. Andere persoonlijke gegevens worden indirect verzameld, bijvoorbeeld uw browsing- of winkelactiviteiten. We kunnen ook algemene informatie over uw browser vastleggen wanneer u onze website bezoekt. Deze informatie kan het Internet Protocol (IP)-adres van uw computer bevatten, het type browser en de versie, de pagina’s die u op onze website bezoekt, de datum en tijd van uw bezoek, en tijd die u op elke pagina hebt doorgebracht. Net als de meeste websites-aanbieders verzamelen we deze gegevens om beter te begrijpen hoe onze bezoekers onze diensten gebruiken, en hoe we uw ervaring met onze website in de toekomst kunnen verbeteren.

Het bovenstaande is geen uitputtende lijst en, onder speciale omstandigheden, moeten we mogelijk ook aanvullende informatie verzamelen voor de doelen die in dit bericht zijn beschreven.

Sommige informatie die we van u verzamelen, wordt verzameld en verwerkt om te voldoen aan wettelijke eisen, sommige om een afspraak met u af te handelen, en sommige ten behoeve van onze legitieme zakelijke belangen (rekening houdend met uw rechten), bijvoorbeeld om het gebruik van onze website en diensten te analyseren om onze dienstverlening continu te verbeteren.

3. Informatie die we van anderen ontvangen
We werken nauw samen met derden (inclusief bijvoorbeeld zakelijke partners, onderaannemers voor technische en bezorgdiensten, advertentienetwerken, aanbieders van analyse-systemen en zoekinformatie) die persoonlijke informatie van u kunnen verzamelen en aan ons doorgeven. Daarnaast kan ons personeel ons contactgegevens voor noodgevallen geven, als onderdeel van ons noodscenario, en kunnen ze ons details geven van hun gezinsleden in verband met de afspraken met betrekking tot werknemersvoordelen. Waar dat het geval is, is de relevante externe deelnemer verantwoordelijk voor het verkrijgen van de relevante toestemming van u (indien nodig) om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met de manier waarop uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt.

4. Hoe wordt uw informatie gebruikt?
We kunnen uw informatie gebruiken:

 • om u toegang te bieden tot de betreffende onderdelen van de website;
 • waar nodig om u te waarschuwen over wijzigingen in onze diensten of onze website;
 • om onze website te beheren en voor interne handelingen;
 • om onze website veilig en beveiligd te houden;
 • om uw gebruikerservaring te verbeteren, door ervoor te zorgen dat de inhoud op de meest effectieve manier wordt aangeboden;
 • om eventuele aanvragen te verwerken die u hebt gedaan;
 • om onze verplichtingen uit te voeren welke voortvloeien uit contracten die u met ons bent aangegaan;
 • om alle invoer te verwerken die u hebt gedaan in wedstrijden die door ons worden uitgevoerd;
 • om uw ideeën of opmerkingen te verkrijgen over de diensten die we aanbieden;
 • om u op de hoogte te brengen van wijzigingen in onze dienstverlening;
 • om uw identiteit te controleren;
 • ter voorkoming en detectie van misdaad en fraude, en verwante doelen;
 • ten behoeve van marktonderzoek – zodat we uw behoeften beter kunnen leren kennen;
 • ten behoeve van de klantendienst – zodat we met u kunnen spreken;
 • om een sollicitatie te verwerken; en
 • waar we het wettelijke recht of de verplichting hebben om uw informatie te gebruiken of te openbaren (bijvoorbeeld met betrekking tot een onderzoek door een openbare autoriteit of in een juridisch conflict).

Waar u uw toestemming hebt gegeven op het tijdstip waarop we uw gegevens hebben verzameld, of waar we op andere wijze het recht hebben om dat te doen, kunnen we uw informatie gebruiken om u op de hoogte te brengen van onze diensten die voor u van belang kunnen zijn en/of u te informeren over belangrijke wijzigingen of ontwikkelingen op de website of in onze diensten, per post, telefonisch, mobiele berichtgeving (bijvoorbeeld sms, MMS enzovoort) evenals via e-mail.

Als u van mening verandert over ons gebruik van de gegevens op de in dit bericht beschreven wijzen, kunt u ons dat laten weten door contact met ons op te nemen met behulp van de gegevens die in paragraaf 14 hieronder zijn opgenomen. U kunt ook de ontvangst van marketing-e-mails van ons afwijzen door de instructies te volgen die in de betreffende communicatie zijn beschreven.

5.Met wie delen we uw informatie?
a. Externe dienstverleners die namens ons werken
Om bepaalde diensten beschikbaar te stellen aan u, kunnen we uw informatie doorgeven aan onze externe dienstverleners, agenten en onderaannemers. Deze omvatten IT, bezorgers en marketing-aanbieders en verwerkers van betalingen (bijvoorbeeld om zendingen te verwerken en u uw bestelbevestiging te sturen). Maar als we externe dienstverleners gebruiken, maken we alleen de persoonlijke informatie bekend die nodig is om de dienst uit te voeren, en we hebben een contract afgesloten dat hen verplicht om veel informatie veilig te houden en niet voor hun eigen directe marketing-doelen te gebruiken. We staan onze externe dienstverleners uitsluitend toe om uw persoonlijke gegevens te behandelen nadat we ons ervan hebben vergewist dat zij de juiste beschermingsmiddelen voor gegevens en beveiliging toepassen.

b. Externe marketeers
Als u toestemming hebt gegeven, kunnen we toestaan dat zorgvuldig geselecteerde derden, waaronder marketing-en advertentiebedrijven, of onze zakelijke partners, op gezette tijden contact met u opnemen over diensten die voor u van belang kunnen zijn. Ze kunnen telefonisch, per post, sms en via e-mail contact met u opnemen. We kunnen ook externe bedrijven en personen gebruiken op onze website (bijvoorbeeld aanbieders van analyse-programma’s en content-partners). Als u van mening verandert over dat deze bedrijven in de toekomst contact met u opnemen, kunt u ons dat laten weten door contact met ons op te nemen met behulp van de gegevens die in paragraaf 14 hieronder zijn opgenomen. U kunt ook de ontvangst van marketing-e-mails afwijzen door de instructies te volgen die in de betreffende communicatie zijn beschreven.

c. Externe aanbieders waarmee we werken
Pret werkt nauw samen met externe aanbieders om diensten en producten van een hoge kwaliteit te leveren. Als u ons feedback of opmerkingen stuurt over onze producten of diensten, moeten we deze feedback/opmerkingen mogelijk delen met de betreffende aanbieder(s). Voordat we dat doen, wordt alle informatie die u ons levert, geanonimiseerd (behalve wanneer u ons specifiek toestemming geeft om uw details door te geven aan de betreffende leverancier(s)).

d. Externe partijen met wie wij samenwerken
Als een van onze bedrijven gaat samenwerken met, aankoopt of wordt verkocht aan of samengaat met een andere bedrijfsentiteit, of in het onwaarschijnlijke geval dat we de zaken stopzetten of ons faillissement aanvragen, kan uw informatie worden onthuld of overgebracht aan het doelbedrijf, onze nieuwe zakelijke partners, beheerders of eigenaars of hun adviseurs.

e. Delen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
We kunnen de informatie die u ons levert gebruiken als we verplicht zijn om uw informatie te openbaren of delen om (a) te voldoen aan (en/of wanneer we geloven dat we verplicht zijn om hieraan te voldoen) enige wettelijke verplichting; (b) de gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten van onze website af te dwingen of toe te passen; of (c) de rechten, het eigendom of de veiligheid te beschermen van Pret, klanten, medewerkers, aannemers of anderen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en andere organisaties ten behoeve van fraudebescherming en voorkoming, of wanneer we een intern onderzoek moeten uitvoeren.

6. Uw rechten
We zullen u gewoonlijk informeren (voordat we uw informatie verzamelen) als we van plan zijn om uw informatie te gebruiken voor marketing- of onderzoekdoelen of als we van plan zijn om uw informatie te openbaren aan derden voor zulke doelen. Pret begrijpt echter dat het delen van persoonlijke gegevens soms angstwekkend kan zijn; u kunt dus kiezen of u informatie van ons wenst te ontvangen.

Als u geen rechtstreekse marketing-berichten van ons wenst te ontvangen, kunt u daarvoor kiezen door de relevante vakjes niet te selecteren, op te zeggen door de instructies in de betreffende marketing-berichten te volgen, of door contact met ons op te nemen via de pagina Praat Met Pret waarna we contact met u zullen opnemen.

Mocht u vragen of klachten hebben met betrekking tot de manier waarop we uw informatie gebruiken, dan kunt u contact met ons opnemen via de details die in paragraaf 14 hieronder zijn beschreven. Mocht u klachten of vragen verder willen doorzetten, dan hebt u het recht om contact op te nemen met uw lokale gegevensbeschermer (in het VK is dat het Information Commissioner's Office) met betrekking tot deze zaken.

U hebt het recht om de informatie in te zien die we over u hebben en om ons te vragen om: (A) wijzigingen aan te brengen om ervoor te zorgen dat we informatie die we over u hebben, accuraat en actueel is; (b) informatie die we over u hebben, te wissen of te stoppen met de verwerking daarvan als niet langer sprake is van een juridische grond om deze te behouden; of (c) in sommige gevallen om gegevens die we over hebben naar een opgegeven derde partij over te brengen. Als u dit wilt doen, neem dan contact met ons op met de hieronder opgegeven contactgegevens.

7. Hoe beschermen we uw informatie?
We nemen veiligheid serieus en we doen wat we kunnen binnen commercieel aanvaardbare grenzen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies of diefstal, evenals tegen ongeoorloofde toegang, openbaring, kopiëren, gebruiken, of bewerking, vernietiging en schade. We zorgen ervoor dat alleen de minimale hoeveelheid gegevens over u wordt opgeslagen en dat heel weinig mensen daar toegang toe hebben. Toegang tot de informatie wordt tevens regelmatig gecontroleerd om ervoor te zorgen dat de toegang niet op de een of andere manier is gewijzigd. We bewaren u informatie alleen voor zo lang we dat naar reden nodig hebben en, in elk geval, alleen voor zolang de AVG dat toestaat.

We maken gebruik van technische versleutelingshulpmiddelen om uw gegevens te beschermen en we voeren penetratietests uit op onze systemen. We beschikken over beveiligingsmiddelen om onze IT-systemen te beschermen tegen interne aanvallen en ongeoorloofde toegang. We beschikken tevens over interne beleidsregels en richtlijnen die onze medewerkers moeten volgen. Als u daar meer over wilt weten, kunt u contact opnemen met de klantendienst via de pagina Praat Met Pret waarna we u over alle informatie doen beschikken die u voor uw gemoedsrust nodig hebt.

Als u een wachtwoord hebt gekozen waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van de website, bent u ervoor verantwoordelijk om dit wachtwoord vertrouwelijk te houden. We raden u aan om uw wachtwoord met niemand te delen.

Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig beveiligd. Ook al zetten we stappen om uw informatie te beschermen, kunnen we de veiligheid van de door u naar de website overgebrachte gegevens niet garanderen; elke overdracht geschiedt op uw eigen risico.

8. Profilering
Pret profileert onze klanten niet met opzet. Soms is profileren echter onvermijdelijk omdat de informatie die u ons geeft, uw geslacht of huwelijkse staat kan suggereren. We gebruiken deze persoonlijke informatie niet om verborgen profielen over u te maken of om geautomatiseerde beslissingen te nemen over u of uw voorkeuren.

9. Links naar andere websites
Onze website kan links bevatten naar andere websites die door andere organisaties worden beheerd (we gebruiken bijvoorbeeld sociale mediasites zoals Facebook, Instagram en Twitter). Het privacybericht van Pret is alleen van toepassing op onze website en bedrijf; we raden u dus aan om de privacyberichten op de andere websites te lezen die u bezoekt. We zijn niet verantwoordelijk voor de privacyberichten en gewoonten van andere sites, ook niet als u deze bereikt via links op onze website.

10. Jongeren
Pret adverteert niet rechtstreeks naar onze jonge klanten, noch slaan we normaal gegevens over hen op. Alle correspondentie van onze jonge klanten wordt met dezelfde zorg en aandacht behandeld als al onze klantcontacten en ze worden nooit gedeeld.

11. Cookies
We zijn weliswaar heel trots op de heerlijke koekjes die we in onze winkels verkopen, maar dit gaat over een ander soort koekje. De koekjes waarover we het hier hebben, zijn de digitale cookies die onze website gebruikt om uw ervaring net zo prettig te maken alsof u zich in een van onze winkel bevindt. Zie ons cookie-beleid voor veel meer informatie.

12. Gratis wi-fi voor klanten (waar beschikbaar)
In sommige winkels bieden we gratis wifi aan onze klanten; deze gratis dienst wordt door een externe leverancier geleverd die de dienst aanbiedt namens Pret.

Hoe we de wifi-gegevens gebruiken
We gebruiken wifi-gegevens om onze klanten beter te leren kennen en om ons in staat te stellen om hun behoeften beter te dienen. Deze gegevens zijn geheel anoniem en persoonlijke gegevens worden niet gebruikt.

Met de wifi-gegevens kunnen wij:

 • zien hoe vaak klanten naar ons toekomen
 • zien hoeveel van onze klanten nieuwe klant zijn
 • zien hoe lang klanten in de winkels en op wifi doorbrengen
 • het aantal passanten voor onze winkels volgen
 • de belangrijkste verschillen tussen onze winkels leren begrijpen
 • begrijpen hoe deze factoren in de loop van de tijd veranderen

13. Gegevens delen
In aanvulling op het delen van gegevens zoals beschreven in paragraaf 5 kan de informatie die we over u verzamelen tevens worden overgebracht naar, en opgeslagen op, een bestemming buiten uw lokale regio. Deze kan tevens worden verwerkt door personeel dat wereldwijd voor ons of voor een van onze leveranciers werkt. Dit omvat personeel dat betrokken is bij, onder meer, het leveren van ondersteunende diensten. Door uw persoonlijke gegevens in te dienen, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. We zullen alle stappen zetten die redelijk nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig en in overeenstemming met dit privacybericht en de AVG wordt behandeld. Dat betekent dat we uw informatie alleen aan derden doorgeven die (a) zich in landen bevinden welke door de Europese Commissie bevestigd zijn voor het bieden van voldoende bescherming van persoonlijke informatie; of (b) ermee hebben ingestemd om alle bescherming voor uw persoonlijke informatie te leveren zoals is vastgelegd in de AVG.

14. Ten slotte
Als u vragen hebt, bezoek dan gerust onze pagina Praat Met Pret. Onze pagina Praat Met Pret is tevens een ideale plek om onze feedback en opmerkingen te sturen, u krijgt altijd antwoord van onze klantendienst.