Volledige voorwaarden

1. Deze actie is beschikbaar voor inwoners van Nederland met uitzondering van medewerkers van de aanbieder van de actie, diens familieleden, vertegenwoordigers of andere personen die beroepsmatig verbonden zijn aan de aanbieder van de actie.

2. U hoeft niets te kopen om deel te kunnen nemen aan de actie.

3. Actieperiode: Deelname is mogelijk op vrijdag 16 maart vanaf 7:30 uur totdat er geen ontbijtopties meer beschikbaar zijn.

4. Deelname: Breng tijdens de actieperiode een bezoek aan Pret A Manger, Utrecht Centraal Station, Stationshal 2, Utrecht, en ontvang een gratis ontbijt.

5. U ontvangt gratis: Eén ontbijtproduct (u hebt de keuze uit: Granola pot, Breakfast Baguette, Hot Croissant, Hot Breakfast Brioche, Croissant, Pain Au Raisin) en 1 door onze barista bereide warme drank, zolang de voorraad strekt. Er zijn 400 ontbijtproducten beschikbaar.

6. Slechts één ontbijtproduct en één warme drank per klant. Het gratis product moet onmiddellijk worden gebruikt bij Pret A Manger, Utrecht Centraal Station, Stationshal 2, 3511 CE Utrecht.

7. Pret behoudt zich het recht voor om bediening van personen die ogenschijnlijk bedrieglijke bedoelingen hebben, terugkomen voor een tweede gratis ontbijt, of zich niet houden aan de opzet van de actie te weigeren.

8. Er wordt geen geld uitbetaald. Pret behoudt zich het recht voor een alternatief voor het gekozen ontbijtproduct aan te bieden.

9. Gegevensbescherming: Pret A Manger doet er alles aan om uw privacy te beschermen en de veiligheid van persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt te waarborgen. Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden door ons in overeenstemming met ons privacybeleid bewaard en zonder uw toestemming niet gebruikt voor andere doeleinden dan deze actie. Het privacybeleid van Pret A Manger kan worden ingezien op: http://www.pret.co.uk/en-gb/privacy-policy.

10. Voor zover wettelijk toegestaan is Pret A Manger niet aansprakelijk voor verlies of schade ten gevolge van of in verband met deze actie, ongeacht de wijze waarop de schade of het verlies is ontstaan (al dan niet op basis van een overeenkomst, onrechtmatige daad met inbegrip van maar niet beperkt tot nalatigheid, wettelijke verplichting of anderszins).

11. Als iets of iemand deze actie op een of andere wijze nadelig beïnvloedt, zij het door fraude, technische storingen, systeemfouten of anderszins, dan is Pret A Manger niet aansprakelijk als de actie of het gratis product niet op de beoogde wijze kan worden aangeboden.

12. Door uw deelname bevestigt u dat u deze voorwaarden hebt gelezen en ermee instemt.

13. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Engelse wet en vallen onder de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

Aanbieder van de actie: Pret A Manger, 75B, Verde, 10 Bressenden Place, London SW1E 5DH, United Kingdom.

In samenwerking met HMSHost International, P.O. Box 70541, 1117 ZN Schiphol Airport, Nederland